06 13 13 21 78  info@matrixzorg.nl

Terminale Zorg

 • Vertrouwd in uw eigen omgeving

  Bent u of uw partner terminaal ziek? Heeft u permanente zorg of ondersteuning nodig? Avirazorg levert specialistische zorg zodat u of uw partner in uw eigen vertrouwde omgeving kan blijven, ook in de laatste levensfase. Veel mensen hebben de wens om thuis te sterven. In de slotfase van het leven biedt Avirazorg zorg aan huis.  De behandeling richt zich dan ook vooral op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste fase

  Het bestrijden van de pijn
  De zorg richt zich op verlichting en verzachting. Hierbij gaat het onder andere om verlichting van de pijn. In nauwe samenwerking met uw artsen wordt de pijn zoveel mogelijk verzacht. Onze zorgverleners zetten zich om u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

   

 • Omgaan met angst

  Naast het verlichten en verzachten van lichamelijke klachten richten wij ons ook op psychische en/of sociale problemen. Vraagstukken als hoe ga je om met gevoelens van angst of depressie?  Onze zorgverleners zullen u en uw naasten emotionele steun bieden en mantelzorgers ontlasten. 

   

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag

  Wij bieden nachtzorg en 24-uurszorg zodat u de laatste levensfase thuis kunt doorbrengen. Hiermee ontlasten we familie en mantelzorgers, zij hoeven dan niet meer altijd paraat te staan wanneer u hen nodig heeft. De verpleegkundigen werken nauw samen met andere zorg- en hulpverleners, zoals het wijkteam, huisarts en/of behandelend arts en mantelzorgers.

   

 • Meer informatie?

  Wij staan u graag persoonlijk te woord, u kunt ons bellen op